กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ม.ค. 2564 21:30 เจษฎา ศิริโภค สร้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
11 ม.ค. 2564 21:17 เจษฎา ศิริโภค ย้ายหน้า ::> รายงานการประชุมสภาฯ
11 ม.ค. 2564 21:00 เจษฎา ศิริโภค สร้าง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
11 ม.ค. 2564 20:57 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
11 ม.ค. 2564 20:56 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
11 ม.ค. 2564 20:39 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
11 ม.ค. 2564 20:38 เจษฎา ศิริโภค แก้ไข ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
11 ม.ค. 2564 20:29 เจษฎา ศิริโภค สร้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
27 พ.ย. 2563 00:27 เจษฎา ศิริโภค สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
18 พ.ย. 2563 00:10 Jetsada Siriphok สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย
17 พ.ย. 2563 22:06 กรวิทย์ นาคสุด ลบ บทความไม่มีชื่อ
17 พ.ย. 2563 22:06 กรวิทย์ นาคสุด สร้าง บทความไม่มีชื่อ
17 พ.ย. 2563 22:06 กรวิทย์ นาคสุด ลบ ประกาศเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย
17 พ.ย. 2563 22:03 กรวิทย์ นาคสุด แก้ไข รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
17 พ.ย. 2563 22:02 กรวิทย์ นาคสุด แก้ไข รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน(๒๕๕๘)
17 พ.ย. 2563 22:01 กรวิทย์ นาคสุด แก้ไข ::> สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
17 พ.ย. 2563 22:00 กรวิทย์ นาคสุด นำออกไฟล์แนบ รูปเล่มแผนพัฒนาสามปี-59-61.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 22:00 กรวิทย์ นาคสุด ย้ายหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 21:59 กรวิทย์ นาคสุด นำออกไฟล์แนบ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 21:59 กรวิทย์ นาคสุด นำออกไฟล์แนบ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 21:59 กรวิทย์ นาคสุด นำออกไฟล์แนบ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 21:59 กรวิทย์ นาคสุด นำออกไฟล์แนบ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 21:59 กรวิทย์ นาคสุด นำออกไฟล์แนบ รายงานข้อมููลเบื้องต้นของ อปท..pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2563 21:58 กรวิทย์ นาคสุด สร้าง ประกาศเทศบาลตำบลห้วย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย
17 พ.ย. 2563 21:55 กรวิทย์ นาคสุด แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า