รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์7 มี.ค. 2562 02:01โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 02:14 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบท้ายนี้
ภาคผนวก ก. แนบท้าย ==> คลิก
Comments