การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (นักทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์11 มี.ค. 2561 23:44โดยเจษฎา ศิริโภค
Comments