บุคลากร เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลห้วย เข้าร่วมรับเสด็จฯ

โพสต์17 ธ.ค. 2558 18:30โดยเจษฎา ศิริโภค   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2559 22:39 ]
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE. จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ. ของจังหวัดอำนาจเจริญ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี บุคลากร เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้เข้าร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน
Comments